Betaling


Hvis patienten selv ønsker at betale for undersøgelse og behandling på Århus Gigtklinik, er egenbetalingen for 1. undersøgelse 3.000 kr.

Hvis patienten har en sundhedsforsikring, skal forsikringsselskabet kontaktes med henblik på godkendelse af undersøgelse og behandling .